RGS / VGO

RESULTAATGERICHT SAMENWERKEN


Samen met alle ketenpartners en de opdrachtgever een doordacht plan opstellen om een vooraf overeengekomen kwaliteitsniveau te realiseren binnen een vooraf afgesproken periode.

Door in een vroeg stadium gezamenlijke doelstelling te bepalen, een duidelijke rolverdeling af te spreken en beschikbare informatie uit te wisselen zijn wij in staat om doorlooptijden en kosten te minimaliseren en de bewonersoverlast te beperken. Met een hoge klanttevredenheid als gevolg.

Met het opstellen van verschillende scenario’s geven we inzicht in de mogelijkheden en de bijbehorende kosten. Hiermee creëren we zekerheid. De opdrachtgever bepaalt zelf welke keuze er wordt gemaakt. Wij ondersteunen hierbij in de advies- en uitvoeringsfase.

Met RGS is een besparing op de directe onderhoudskosten mogelijk van wel 20% op de langere termijn. Misschien nog wel belangrijker is dat u middels de door ons opgestelde onderhoudsscenario’s inzicht krijgt in de toekomstige onderhoudskosten bij een vooraf afgesproken kwaliteitsniveau van het complex of gebouw (TCO). Hiermee komt u niet meer voor onverwachte tegenvallers te staan.

Om de RGS-werkwijze te kunnen garanderen hebben wij in 2018 het VGO-keur behaald. Dit keurmerk geeft u de garantie dat u met een partij samenwerkt die financieel gezond is, voldoende kennis in huis heeft om onderhoud scenario’s op stellen en organisatorisch in staat is om projecten op de juiste wijze en klantgericht uit te voeren. Op de website www.vgokeur.nl  leest u o.a. over de 7 zekerheden van VGO, hoort u ervaringsdeskundigen aan het woord en ziet u het vernieuwde procesmodel uit de Leidraad.

Om onze kennis op niveau te houden en ervaringen te delen zijn wij o.a. aangesloten bij kennisplatform De Leercirkel.

 
  
English