RGS / VGO

Voordelen RGS (t.o.v. traditioneel)


We kennen het allemaal. De opdrachtgever wil graag onderhoud laten uitvoeren en kiest voor de traditionele manier. Wij mogen dan, samen met meestal 2 of 3 andere partijen, een prijsaanbieding doen voor een object op basis van vooraf verstrekte gegevens. Hieraan liggen vaak een verftechnisch advies en/of meetgegevens ter grondslag. De opdrachtgever heeft zo een ‘marktconforme prijs’. De partij met de laagste prijs krijgt het werk gegund. Een transparante manier, maar ook met een aantal valkuilen.

Wanneer er vanuit deze gedachtegang een offerte wordt gemaakt, wordt echt naar het bestek gekeken. Voor de werkzaamheden die nog onduidelijk zijn, zoals bijvoorbeeld ondergrond-herstelwerkzaamheden, worden dan verrekenbare stelposten opgenomen. Er is, om een goed vergelijk te krijgen, geen ruimte voor eigen inbreng.

Na gunning worden de werkzaamheden uitgevoerd conform het bestek of verftechnisch advies. In de praktijk komen er nagenoeg altijd extra werkzaamheden naar voren. Het kan zijn dat dit bouwkundig is, maar dit kunnen ook (in de offerte uitgesloten) extra klimwerkzaamheden zijn. Of bijvoorbeeld een extra laag verf bij dakkapellen omdat deze, wanneer we ter plaatse zijn, toch minder goed zijn dan geadviseerd was. Naast stagnatie op de werkvloer levert dit ook extra werk op voor de projectleider en calculatie ivm. het maken van aanvullende of in een enkel geval geheel nieuwe offertes / opdrachten.

De kosten van de extra werkzaamheden komen na afloop van het werk bij de aangeboden offerte op en dan blijkt het werk vaak een stuk duurder uit te vallen dan vooruit begroot.

Achteraf wordt helaas niet meer gekeken of 1 van de andere aanbieders misschien wel voordeliger was omdat deze al een deel van de ‘extra’ werkzaamheden had opgenomen in zijn offerte.

Wij van Palet Vastgoedonderhoud denken dat dit anders kan en moet. Daarom promoten wij de RGS-werkwijze met als basis het stappen plan uit de RGS-Leidraad.

Eerst moet de opdrachtgever een onderhoudspartij selecteren waar ze vertrouwen in hebben. Vervolgens gaan we samen vooraf aan tafel zitten. Dat levert voor alle partijen duidelijkheid op. Zo kan de opdrachtgever direct zijn wensen kenbaar maken en de onderhoudspartij zijn praktijkkennis gebruiken. Wanneer deze beide kenmerken samen komen ontstaat er een ideaal uitgangspunt. Na inspecties, onderzoeken en calculaties worden de diverse concepten en mogelijkheden gezamenlijk besproken. Hieruit ontstaat een (meerjaren)plan waarmee iedereen tevreden is. Door het beste en slimste scenario te kiezen zal ook het Total Cost of Onwnership (TCO) lager worden. Dat geeft aan dat de totale kosten over de langere termijn lager uit zullen vallen.
 
Nog een bijkomend groot voordeel is dat er op deze wijze een groter draagvlak ontstaat bij de opdrachtgever en onderhoudspartij, maar ook vooral bij de bewoners en/of gebruikers. Met een grotere klanttevredenheid als gevolg.

 

Onze conclusie:

Het werk loopt efficiënter, het draagvlak wordt groter, de kwaliteit gaat omhoog, de TCO gaat omlaag en de klanttevredenheid wordt beter!  Iedereen is tevreden!

Voorbeeld RGS / VGO
English