RGS / VGO

Competentie-ontwikkeling teamleiders 'Palet Vastgoedonderhoud'

 

GENEMUIDEN – Vlak voor de bouwvak hebben tien teamleiders van ‘Palet Vastgoedonderhoud’ te Genemuiden een maatwerktraining van OnderhoudNL afgerond. ‘We zijn uiterst tevreden over deze training omdat het ons bedrijf helpt om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen’, zeggen de directieleden Jan en Sjaak Pleijsier. ‘Zo maken we momenteel de omslag naar resultaatgericht samenwerken en we willen daarvoor ook het VGO-keur halen.’

De directe aanleiding voor de in-company training was de constatering dat verschillende corporaties een nieuwe koers gaan varen. Steeds meer grotere opdrachtgevers kiezen voor een select aantal partners voor langdurige samenwerking. “Deze partners denken mee op strategisch niveau en dragen  verschillende onderhoudsscenario’s aan”, leggen de broers uit. “Deze kant gaan wij ook steeds meer op. Wij willen op die manier ook in de toekomst een strategische gesprekspartner blijven voor corporaties. We weten als geen ander dat ons personeel het meest waardevolle kapitaal is. De loyaliteit richting hen is erg groot en andersom is dat ook het geval. Daarom investeren we graag in de verdere opleiding van onze medewerkers gezien de koerswijziging bij corporaties.”
 

Extra verantwoordelijkheden

Op voorhand had ‘Palet Schilderwerken’ al besloten om de organisatiestructuur te wijzigen. Tussen de directie en de teamleiders zaten twee uitvoerders. Die uitvoerderslaag is er  tussenuit gehaald om zo meer verantwoordelijkheid bij de ervaren teamleiders neer te leggen. “Daarom besloten we dat de eerste prioriteit bij de verdere ontwikkeling van de vereiste competenties van onze tien teamleiders ligt”, klinkt het gedecideerd. “Als partner voor de langere termijn bij corporaties is het ook bij ons van belang dat de taken en  verantwoordelijkheden op de juiste plaats worden neergelegd. Vanwege het belang dat corporaties hechten aan de bewonerstevredenheid, geven we onze teamleiders bijvoorbeeld  een grote verantwoordelijkheid voor de bewonerscommunicatie: voor, tijdens en na de uitvoering.”
 

Extra vaardigheden

Ook op een ander vlak krijgen de teamleiders extra communicatieverantwoordelijkheid, te weten richting de corporatie zélf. Het gaat dan vooral om het proactief informeren over de  voortgang van de werkzaamheden. “Het mag duidelijk zijn dat het in onze optiek niet alleen maar draait om de technische kwaliteiten van teamleiders”, vervolgen Jan en Sjaak Pleijsier. “Om het nog duidelijker te maken: het gaat er niet alleen om dat je de beste schilder bent. Andere vaardigheden zijn minstens zo belangrijk: overzicht houden, organiseren én communiceren. Een teamleider moet daarnaast ook perfect weten hoe je het eigen team  coacht in de uitvoering, hoe je goed omgaat met de huurders én hoe je goed het gesprek weet te voeren met de corporaties als opdrachtgevers.

Lees hier het hele artikel, zoals verschenen in OnderhoudNL Magazine.

 

 

 
English