Toekomstbestending

 

DUURZAAM VERANTWOORD ONDERNEMEN

 
Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen vergt continu aandacht. Daarom voert Palet Vastgoedonderhoud in haar bedrijfsvoering dagelijks verbeteringen door op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 

VERMINDEREN EN/OF VOORKOMEN VAN AFVAL EN AFVALKOSTEN


Door een goede werkvoorbereiding worden alleen de hoogst nodige materialen op het werk geleverd. Er zijn goede afspraken met onze leveranciers om materiaal dezelfde dag nog, elektrisch vervoerd, op de projectlocatie te krijgen. ‘Just in time’ noemen we dat. Materialen bestellen en afleveren op de bouwplaats ter voorkoming van een overschot in materiaal. Hiermee voorkomen we ook afval en onnodig extra transport van onze leveranciers.

Afval wat overblijft wordt, gescheiden, in speciale containers op ons bedrijfsterrein verzameld en worden afgevoerd door het verantwoordelijke gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijf. Het oude glas wat bij verduurzamingwerkzaamheden vervangen wordt, gaat retour naar de glasfabrikant om vervolgens als grondstof opnieuw gebruikt te worden voor de productie van glas.

Overgebleven verf laten wij achter bij de projectlocatie, zodat wanneer er bijgewerkt moet worden er geen nieuw materiaal geleverd hoeft te worden. Toegepaste grondverven worden universeel gebruikt. Deze zijn niet projectgebonden en leiden op deze wijze niet tot afval.
 

DUURZAME MATERIALEN EN ECOLOGISCH VERANTWOORDE MIDDELEN


Wij gebruiken enkel duurzaam geproduceerde kwaliteitsmaterialen. Dat geldt voor DUBO-keur verfmateriaal, maar ook voor glas en bijvoorbeeld FSC-gecertificeerd hout. Deze materialen zorgen ervoor dat de volgende schildercycli uitgesteld kan worden en het verblijf behagelijker wordt.  Dit zal in de loop der jaren een schilderbeurt, met bijbehorende uitstoot, uitsparen. Het, bij voorkeur structureel, vervangen van enkel glas door HR++ geïsoleerd glas geeft, naast behagelijkheid binnen in het pand, ook een aanzienlijke vermindering in de CO2 uitstoot. Het (na)isoleren van gevels en beglazing levert een significant voordeel op. Monumentale panden worden voorzien van extreem dun monumentaal isolatieglas (Fineo-vacuümglas). Hiermee is een gelijkwaardige isolatiewaarde te behalen.
De door ons gebruikte schoonmaakmiddelen zijn biologisch afbreekbaar. De te gebruiken gereedschappen op het project werken op oplaadbare accu’s. Verfleveranciers leveren het te verwerken product in circulair-verpakkingsmateriaal.
 

ENERGIE EN/OF MILIEUZUINIG TRANSPORT


Wij verzorgen het transport van materiaal en materieel in Amsterdam zoveel mogelijk elektrisch. Ons doel is om dit in snel tempo uit te breiden, ook m.b.t. ons eigen wagenpark. Ons doel is om voor 2030 al het transport waar mogelijk 100% elektrisch te organiseren. In 2022 is ons transport voor 30% elektrisch en in 2024 voor 90%.
 

VERMINDEREN EN/OF VOORKOMEN VAN MILIEUBELASTING

 
Wij zetten ons op vele manieren in voor de toekomstbestendigheid van onze leefomgeving. Op de projecten en binnen ons bedrijfspand. Ons bedrijfspand is volledig voorzien van ledverlichting en is meer dan zelfvoorzienend door 480 zonnepanelen op het dak. Wij participeren in het planten van bomen in het klimaatbestendige bos op de Hoge Veluwe en op Landgoed de Vos in Boerhaar. Met onze bijdrage voor het planten van 67 bomen compenseren wij ca. 200 buitenschilderbeurten.
Op dit moment worden testen gedaan met zonnepanelen op de schaftgelegenheid, om stroomverbruik op de projecten te reduceren.
Circulariteit wordt steeds belangrijker. Grootste winst is het uitstel van vervanging van de houten elementen door goed onderhoud te plegen. Bij meer bouwkundige projecten worden o.a. circulair geproduceerd glas, tapijt en bouwmaterialen gebruikt. Deurenleverancier Weekamp levert sinds kort bijvoorbeeld deuren van circulair hout.
 

MVO BELEID

 
Klik hier om ons MVO beleid te bekijken.

English