Resultaatgericht samenwerken voor gevelonderhoud
 

Resultaatgericht samenwerken voor gevelonderhoud Woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede is gestart met het resultaatgericht samenwerken (RGS) voor het gevelonderhoud van al haar woningen. De overeenkomst voor een langdurige samenwerking met tien ketenpartners is onlangs getekend.

De unieke vorm van samenwerking draagt bij aan ‘duurzaam woongenot’ voor huurders. Daarnaast zorgt het voor toekomstbestendig vastgoed, waarbij we de kwaliteit van het gevelonderhoud vergroten op een zo duurzaam mogelijke wijze. Op lange termijn worden ook de kosten gereduceerd.

Met deze uitgangspunten wordt het gevelonderhoud van de ruim 19.000 woningen van de corporatie in met name Enschede en de (oost) Achterhoek opgepakt door tien onderhoudspartners. De onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd worden zijn: buitenschilderwerk, vervangen van ramen, deuren, beglazing en eventueel zelfs kozijnen, het onderhoud aan hang- en sluitwerk, herstel van metselwerk, het vervangen van voegwerk en reinigingswerkzaamheden aan de voorkomende gevelonderdelen. Bovendien zorgen de marktpartijen ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van de schil van de woningen wordt bewaakt. Dit doen ze door middel van tussentijdse inspecties.
 

De ketenpartners

Voor de ketenpartners geeft deze vorm van samenwerking continuïteit. Vanuit de continuïteit kunnen ze blijven investeren in het aanstellen en opleiden van eigen vakmensen in de regio. Daarnaast geeft deze samenwerking de mogelijkheid om de kennis en ervaring zowel intern als extern te delen en uit te breiden. Zo kunnen alle partijen groeien.
 
Door het werken met scenario’s, die gebaseerd zijn op de langere termijn, wordt ook inzichtelijk gemaakt wanneer de beste momenten zijn om te investeren. Deze Total Cost of Ownership (TCO) krijgt in de gehele bouwkolom steeds meer een plek. Het unieke van deze tien partijen is ook de samenwerking van andere disciplines van gevelonderhoud, naast het schilderwerk ook het metsel- en voegwerken. Met deze tien onderhoudspartners werkt De Woonplaats samen: SW, De Variabele, Van der Veen Schilders, Palet Vastgoedonderhoud, Lammertink Vastgoedzorg, Hemink Groep, Wolters Vastgoedonderhoud, Gebr. Van der Geest, Wildvank Gevelspecialisten en Takkenkamp.
 

Duurzaam woongenot

Vanuit deze disciplines verzorgen de ketenpartners niet alleen het reguliere onderhoud, ze denken ook met De Woonplaats mee in scenario’s die de woningen en wooncomplexen verbeteren. Door steeds meer de samenwerking op te gaan zoeken met andere processen verminderen we niet alleen de overlast voor de bewoners, maar verhogen we ook het woongenot. Op deze manier geven we samen invulling aan het ‘duurzaam woongenot’ voor alle bewoners van De Woonplaats.
English