Stichting Magocare

Campenaer Koffie heeft zicht verbonden aan stichting Mago. De stichting heeft als missie om de bevolking van Mago een kans te geven op een betere toekomst en werkt met korte lijnen zodat de volledige opbrengst op de juiste plek terecht komt. Per verkochte zak koffie wordt door Campenaer Koffie één schoolmaaltijd gesponsord in het dorp Mago. Verderop in deze offerte leest u hier meer over. Eind september zijn twee medewerkers van Van Dijk Groothandel in Mago geweest om met eigen ogen te kunnen zien dat deze maaltijden zeer goed terecht komen. Jaarlijks informeert van Dijk Groothandel hun klanten over hun bijdrage in het aantal schoolmaaltijden.


 


Campenaer Koffie.

Wij zijn open en eerlijk over de herkomst van onze koffiebonen. De boeren die onze koffiebonen verbouwen voldoen allemaal aan het Rainforest Alliance. Dit is een wereldwijde natuur- en milieuorganisatie. 
De organisatie werkt aan behoud van de soortenrijkdom op aarde en wil duurzame bestaansmiddelen voor mensen waarborgen door het omvormen van huidige landbouwactiviteiten, handelspraktijken en consumentengedrag. Rainforest Alliance streeft dus naar het beschermen van ecosystemen en van mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn. Campenaer koffie heeft nog een belangrijk voordeel, namelijk: van iedere pak koffie dat Palet Vastgoedonderhoud BV koopt voorziet de stichting Magocare één kind in het dorp Mago te Kenia van een schoolmaaltijd. Dat maakt Campenaer niet alleen een lekkere, maar ook een maatschappelijk verantwoorde keuze.
English