Palet Vastgoedonderhoud bv steunt Stichting Sampark Onderwijs aan kinderen en jongvolwassenen in India
 

Palet Vastgoedonderhoud BV vult haar maatschappelijk verantwoord ondernemen op verschillende manieren in. Eén daarvan is het structureel steunen van de activiteiten van Stichting Sampark.

Een gedeelde visie
De stichting initieert en organiseert structurele, lokale educatieve projecten in India (regio Budaun). Deze projecten, basisonderwijs en beroepsopleidingen, richten zich op het bestrijden van analfabetisme en van armoede in de stad en op het platteland. Palet vastgoedonderhoud BV deelt de visie van Stichting Sampark dat educatie een van de belangrijkste voorwaarden is voor kinderen en jongvolwassenen om een goede toekomst op te bouwen.

Structureel bestaansrecht
Door middel van fundraising in Nederland genereert Stichting Sampark de benodigde gelden om de projecten in India structureel bestaansrecht te geven. Eenmalige, grootschalige verbouwingen of nieuwbouw worden gefinancierd met de opbrengsten van extra evenementen en acties. Er zijn vier Samparkscholen op het platteland en een drietal beroepsopleidingen in de sloppenwijken van New Delhi, die volledig voorzien worden door de stichting. Denk hierbij aan de salarissen van docenten, fietsen voor fietsprojecten, naaimachines en computers voor opleidingen, huur, elektriciteitskosten etc. Sampark zorgt voor de scholing van zo’n 2.500 kinderen en jongvolwassenen.

De cursussen in de sloppenwijken van New Delhi:
  • Modinette
  • ICT - medewerker
  • Schoonheidsspecialiste
 
De basisscholen van Stichting Sampark staan in de volgende plattelandssteden:
  • Kundar Pur
  • Khukri
  • Ghadia
  • Bilsi
     
ANBI
Stichting Sampark is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie
Bezoek voor meer informatie de website: www.sampark.nl

English