Tijdens de laatste bijeenkomst van Jong & Pleijsier werd door de jongeren uitgesproken dat er behoefte was om in gesprek te gaan met de leermeesters. Zo gezegd, zo gedaan...

In overleg met Wilbert Teunissen stelden we een programma samen met als thema: Fijn samen leren en samenwerken. Onderwerpen als; leermeesterschap versus vriendschap, leeftijd- en generatieverschillen en feedback kwamen aan bod. Wat gaat goed? Wat kan beter? En welke samenwerkings- en gedragsafspraken maken we hierover?

Een bijzondere ochtend waar duidelijk werd dat vertrouwen de basis vormt voor groei. Geen contract zonder contact.
English